รายละเอียด

Ceramic Drip Cup – แก้วเซรามิค

ถ้วยกาแฟเซรามิกถ้วยเซรามิกคุณภาพสูงมีความละเอียดอ่อนและทนทานกว่าถ้วยเซรามิกทั่วไป

รายละเอียดสินค้า
– ทำจาก Ceramic ที่เผาด้วยกรรมวิธีที่ให้คุณภาพสูง ให้ความรู้สึกสวยและคลาสสิค
– ถ้วยเซรามิก สําหรับใส่กาแฟดริปแบบซองสำเร็จรูปได้พอดี
– ความจุ 150 ml.
– น้ำหนัก: 215 g

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า