รายละเอียด

Coffee Server – เหยือกเสิร์ฟกาแฟ
เหยือกเสิร์ฟกาแฟดริป ออกแบบอย่างมีสไตล์ หรูหรา เรียบง่าย

รายละเอียดสินค้า
– วัสดุ Borosilicate Glass ที่ทนความร้อนและช่วยเก็บอุณหภูมิได้ดี
(อุณหภูมิที่สามารถนำไปใช้ได้โดยปลอดภัยคือ – 80°C ถึง 200°C)
– ปากเหยือกออกแบบเพื่อการเทกาแฟที่สะดวก ด้ามจับหนาจับถนัดมือ
– มาพร้อมฝาแก้ว และ Silicone
**Borosilicate glass เป็นแก้วชนิดหนึ่งที่มี โบรอนไตรออกไซด์ ช่วยแก้วจะไม่แตกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันเช่นเดียวกับกระจกธรรมดา นิยมใช้สำหรับร้านอาหารชั้นสูง ห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็ป) และโรงงานผลิตไวน์

ขนาดตัวเลือก: 360ml / 600ml

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Timemore Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า