รายละเอียด

Empty Coffee Suitcase
กระเป๋าเปล่าสำหรับใส่อุปกรณ์กาแฟ

กระเป๋าเปล่า ออกแบบมาเพื่อใส่อุปกรณ์ Timemore โดยเฉพาะ
๐ วัสดุภายนอก ทำจาก Plastic ABS มีความสมดุลทั้งในเรื่องความแข็ง และความเหนียว มีคุณสมบัติทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
๐ ภายในกระเป๋า มีฟองน้ำกันกระแทก

มีสองขนาดให้เลือก

1. กระเป๋าเปล่าขนาดเล็ก TIMEMORE Suitcase (S)
๐ ขนาด 43*35*16 cm
๐ สำหรับบรรจุ ชุด Pour over set (เครื่องบดกาแฟ, เหยือก, dripper, thermometer, กาดริปรุ่นด้ามจับแบบโค้ง)
๐ น้ำหนัก : ประมาณ 2 กิโลกรัม

2. กระเป๋าเปล่าขนาดใหญ่ Timemore Suitcase (L)
๐ ขนาด 70*37*20 cm
๐ สำหรับบรรจุ ชุด Pour over set รวมเครื่องชั่ง กาไฟฟ้า และแก้ว Chuiwen
๐ น้ำหนัก : 4 กิโลกรัม

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า