รายละเอียด

Ice Dripper Set – ชุดดริปเย็น

Iced Dripper – ดริปเปอร์เย็น
— เรียบหรูด้วยการออกแบบสไตล์มินิมอล —
— ใช้งานง่าย ความคุมระดับน้ำหยดได้อย่างแม่นยำ —
— ประกอบจากวัสดุที่ทนทาน คุณภาพสูง —
พิเศษ!! แถมกระดาษ Filter จำนวน 30 แผ่น

รายละเอียดสินค้า
– กระบอกรับกาแฟด้านล่าง ทำจากแก้ว Borosilicate แก้วคุณภาพสูง (ทนความร้อนได้ดี แข็งแรงทนทาน ทนทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน (Thermal Shock Resistance) ได้ดี)
– กระบอกด้านบน ทำจาก Plastic PCTG ทนทาน ปลอดภัย เหมาะในการใช้อุตสาหกรรมอาหารและความงาม
– Mesh ภายในทำจาก Stainless 304 ความละเอียดระดับสูง
– ตัวปรับระดับน้ำ ทำจาก Aluminum Alloy
– สามารถปรับระดับน้ำหยดได้ 4 ระดับ
– ระดับความจุสูงสุด 400 มิลลิลิตร
– สูง 29.5 เซนติเมตร

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า