รายละเอียด

Timemore Kettle Fish03 600 ml.
กาดริปกาแฟด้ามจับแสตนเลส 600 ml. 

กาดริปกาแฟ 600 ml สามารถควบคุมการไหลของน้ำได้

องศาการไหลของสายน้ำจะตกลงมาเป็นเส้นตรง 90 องศา

มีช่องสำหรับเสียบThermometer o ด้ามจับที่ทำจากสแตนเลส

 

วิธีการใช้งาน

1. สำหรับต้มน้ำ ใช้สำหรับการดริปกาแฟ

 

รายละเอียดสินค้า

  • Capacity : 600 ml
  • Material : 304 Stainless steell coated Teflon
  • N.W. : 450g

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Timemore Thailand

– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า