รายละเอียด

Nano Carrying Kit
ชุดดริปกาแฟพกพา พร้อมเครื่องบดรุ่น Nano

ชุดดริปกาแฟขนาดพกพา อุปกรณ์ครบ พร้อมตัวบดมือรุ่น Nano และกระเป๋าใส่อุปกรณ์

 • เป็น set ของขวัญให้แก่คนสำคัญ
 • เหมาะเป็น set สำหรับ camping

ภายในชุดประกอบด้วย

 1. Grinder Nano เครื่องบดเมล็ดกาแฟ รุ่นจิ๋วแต่แจ๋วของ Timemore เฟืองบดมาตรฐาน เหมาะกับการบดกาแฟทุกรูปแบบ
 2. Crystal Eye ดริปเปอร์ พลาสติก เบอร์ 0
 3. Metal bean jar กระปุกใส่เมล็ดกาแฟ ขนาด 15 g x 3 กระปุก
 4. Fish 03 Kettle 300ml กาดริปทำจาก Stainless Steel เคลือบด้วย Teflon เหมาะแก่การดริปกาแฟ
 5.  Paper Filter 50pcs ฟิลเตอร์กระดาษสำหรับดริปเปอร์ เบอร์ 0
 6. กระเป๋า Carrying bag สะดวกต่อการพกพา

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand

 • บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีข้อผิดพลาดจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กาดริปไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องบดเมล็ดกาแฟ
 • การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
 • สินค้าต้องมีสติกเกอร์รับประกัน กล่องสินค้าและใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
 • กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**หมายเหตุ**

 1. หากกล่องพัสดุชำรุด ฉีกขาด ถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 2. ถ่ายวิดีโอต่อเนื่องขณะแกะกล่องและตรวจนับจำนวนสินค้า