รายละเอียด

C2 DIY Selection Pack
ชุดดริปครบเซตปรับแต่งได้สไตล์คุณ

ครบทุกอย่าง จบในคำสั่งซื้อเดียว!!!
ปรับแต่งสินค้าในชุดได้ด้วยตัวคุณเอง!!!
**เป็นการจัดชุดด้วยสินค้าแยกชิ้น ไม่ใช่ box set หรือ suitcase**

สามารถเลือกได้ระหว่างเซตสีดำและสีขาว

ภายในชุดประกอบด้วย
1) Grinder Chestnut C2 

2) Black Mirror Scale Basic+ 
เครื่องชั่งระบบดิจิตอลรุ่นพลัส พร้อมจับเวลาในตัว

3) กาดริปกาแฟ
เลือกปรับแต่งได้ระหว่าง
– กาดริป Fish Youth 700ml พร้อม Thermometer
– กาดริป Fish Pure 700ml พร้อม Thermometer
– Electric Kettle 600 ml (Thin Spout)
– Electric Kettle 800 ml (Thin Spout)
– Electric Kettle Pelican Spout (800 ml)

4) Dripper
เลือกได้ระหว่าง
– Glass Dripper PC Holder V01 (สำหรับ 1-2 Cups)
– Glass Dripper PC Holder V02 (สำหรับ 2-4 Cups) (เฉพาะจับคู่กับ Server 600 ml เท่านั้น)
– Glass Dripper Metal Holder V01 (สำหรับ 1-2 Cups)
– Glass Dripper Metal Holder V02 (สำหรับ 2-4 Cups) (เฉพาะจับคู่กับ Server 600 ml เท่านั้น)
– Ceramic Dripper with Holder (มี V01 ขนาดเดียว)

5) Coffee Server
เลือกได้ระหว่าง
– แก้ว 360ml
– แก้ว 600ml
– เซรามิค (เฉพาะจับคู่กับ Dripper เซรามิคเท่านั้น)

6) Paper Filter 50pcs
ตามขนาดของ Dripper ที่เลือก

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Timemore Thailand
– บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีข้อผิดพลาดจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กาดริปไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องบดเมล็ดกาแฟ
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีสติกเกอร์รับประกัน กล่องสินค้าและใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า