ลงทะเบียนรับประกันสินค้า จาก Timemore Thailand

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE THAILAND

 • บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีข้อผิดพลาดจากการผลิต ดังนี้

  – รับประกัน 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กาดริปไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล และเครื่องบดเมล็ดกาแฟ
  – รับประกัน 3 เดือน สำหรับเครื่องทำกาแฟสกัดเย็น เครื่องชงเฟรนช์เพรส
  – รับประกัน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) สำหรับสินค้านอกเหนือจากที่ระบุด้านบน

 • การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิตและ / หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว เป็นต้น รวมถึงความเสียหาย
  ที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม ดัดแปลง หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ
 • กรณีซื้อสินค้าจากหน้าร้าน / Website / Facebook Page / Line Official หรือซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของ Timemore Thailand กรุณาเก็บกล่องสินค้าและใบเสร็จ
  ของทางบริษัทฯให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเคลมสินค้า
 • กรณีซื้อจากช่องทางออนไลน์อื่น ๆ สามารถใช้หมายเลขคำสั่งซื้อแทนการใช้ใบเสร็จได้
 • กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่ง กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน