นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ/ การเปลี่ยน-คืนสินค้า/ การคืนเงิน

 

1. การยกเลิกการสั่งซื้อ:

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางบริษัทฯ จะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการส่งอีเมลล์ หรือเบอร์โทรตามที่แจ้งมาในคำสั่งซื้อเท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี

 • ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้ายังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 7 วัน (ดูด้านล่าง)

 

2. การเปลี่ยนสินค้า:

ทันทีที่ได้รับและ/หรือก่อนใช้สินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อทำการขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 • สินค้าที่มีการประกันคุณภาพจากการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป  

 • สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้

 

3. การคืนสินค้า:

ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อทำการขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยในกรณีนี้ ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนสินค้าเทียบเท่าตามยอดที่ชำระเข้ามาจริง โดยการขอคืนสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 • สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายเป็นสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ โดยตรง

 • ต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านทางอีเมลล์ หรือโทรศัพท์ โดยทางบริษัทฯ ต้องได้รับเรื่องภายใน 15 วัน นับจากวันที่จัดส่งสินค้า

 • ต้องส่งคืนสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จ/ใบส่งของ

 • สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยม และยังไม่เคยถูกใช้งาน (บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน)

 • ต้องส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทฯ ตอบรับคำขอคืนสินค้า

 • ฝ่ายตรวจสอบของทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบและทำการยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวชำรุดหรือเสียหายจริง และอนุมัติการคืนสินค้า

ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าใดๆ สำหรับสินค้าที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าจากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น

 

4. การคืนเงิน :

4.1  กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อลูกค้าแจ้งยกเลิกการชำระเงิน (ก่อนบริษัททำการจัดส่งสินค้า) บัตรจะต้องผ่านการตรวจสอบว่ายกเลิก (voided) จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า หลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

 • กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับวงเงินคืนเข้าบัตรเครดิต ภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทฯ แล้ว

4.2  กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน

ผ่านช่องทาง Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ

 • กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนบริษัททำการจัดส่งสินค้า) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 15-20 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับการแจ้งยกเลิก

 • กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 15-20 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทฯ และได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว

 

5. การบริการหลังการขาย/ การประกันสินค้า :

บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีข้อผิดพลาดจากการผลิต ดังนี้

 • รับประกัน 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กาดริปไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล และเครื่องบดเมล็ดกาแฟ

 • รับประกัน 3 เดือน สำหรับเครื่องทำกาแฟสกัดเย็น เครื่องชงเฟรนช์เพรส

 • รับประกัน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) สำหรับสินค้านอกเหนือจากที่ระบุด้านบน

 • การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิตและ / หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน

 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว เป็นต้น รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม ดัดแปลง หรือใช้ในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ

 • กรณีซื้อสินค้าจากหน้าร้าน / Website / Facebook Page / Line Official หรือซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของ Timemore Thailand กรุณาเก็บกล่องสินค้าและใบเสร็จของทางบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเคลมสินค้า

 • กรณีซื้อจากช่องทางออนไลน์อื่นๆ สามารถใช้หมายเลขคำสั่งซื้อแทนการใช้ใบเสร็จได้

 • กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่ง กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า