รายละเอียด

Electric Kettle Thin Spout – กาไฟฟ้าดริปกาแฟปากแคบ

— ดีไซน์เรียบง่าย เรียบหรู —
— หน้าจอแสดงผลแบบแยก แสดงอุณหภูมิที่ตั้งค่า และอุณหภูมิของน้ำจริงแบบเรียลไทม์ —

o ต้มน้ำเร็ว ถึงจุดเดือด 100°c ได้ใน 3 นาที (ทำอุณภูมิได้ถึง 100°c ตรงตามหน้าจอที่แสดงผล)
o ควบคุมการไหลของน้ำได้ดี เพราะคอกาถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับการ เทน้ำโดยเฉพาะ
สามารถควบคุมปริมาณน้ำ (Flow rate), ขนาดเส้นน้ำ (เล็กใหญ่), เทเป็นเส้นตรง ได้นิ่งและตรงตามความต้องการ
o ปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้ด้วยระบบสัมผัสได้อย่างแม่นยำ โดยการสไลด์นิ้วเบาๆที่ตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
o มีปุ่ม Quick Boil, ต้มน้ำ 100°c ใน 3 นาที
o มีปุ่ม Auto water Reboiling, สามารถคงน้ำให้อยู่ในอุณหภูมิที่ Set ได้ตลอดเวลา (12 ชั่วโมง)
o มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำในกาแห้ง
o ตัวฝามีรูระบายอากาศ ฝาไม่เปิดออก เมื่อน้ำเดือด

*จากการทดสอบเวลาในการเดือด
น้ำ 500 ml อุณหภูมิ 90°c ใช้เวลา 1.56 นาที
น้ำ 600 ml อุณหภูมิ 90°c ใช้เวลา 2.15 นาที

รายละเอียดสินค้า
Material : 304 Stainless steel
Power Max 1000W
Temp. 40℃-100℃
US Standard 220V 1500W

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Timemore Thailand
– บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีข้อผิดพลาดจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กาดริปไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องบดเมล็ดกาแฟ
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีสติกเกอร์รับประกัน กล่องสินค้าและใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า