รายละเอียด

Icicle Cold Brewer – ขวดทำกาแฟสกัดเย็น
พร้อมแปรงทำความสะอาดและกรวยใส่กาแฟ

— ขวดสำหรับกาแฟ Cold Brew สไตล์มินิมอลที่พกพาไปได้ทุกที่ —
— ประกอบจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ —
— ใช้ได้ทั้งการทำกาแฟ ชา หรือเครื่องดื่มแบบอื่นๆ —

รายละเอียดสินค้า
– วัสดุชั้นนอกทำจากซิลิโคนที่ปลอดภัย เหมาะกับอุปกรณ์ทำอาหาร
– ตัวแก้วในทำด้วย Borosilicate Glass แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้กับอุณหภูมิที่แตกต่างตั้งแต่ -30 ถึง 200 องศาเซลเซียส
– ไส้กรองทรงยาว เพื่อให้เกิดพื้นที่สัมผัสมากขึ้น ความละเอียดสูง 0.35 มิลลิเมตร ทำให้กรองได้ทั้งกาแฟและใบชา
– บรรจุกาแฟได้มากที่สุดถึง 50 กรัม
– มีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด ขวดทำกาแฟสกัดเย็น
– ความจุน้ำเต็มที่ 600 มิลลิลิตร
– น้ำหนัก 370 กรัม
– มี 2 สีให้เลือก ระหว่างสีดำกับสีขาว

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า Timemore Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า