รายละเอียด

U French Press – เฟรนช์เพรส

— อุปกรณ์ชงกาแฟแบบเฟรนช์เพรสดีไซน์ใหม่ ออกแบบอย่างลงตัวได้ความรู้สึกที่ความเรียบง่ายและหรูหรา —
— ประกอบจากวัสดุคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ —
— สะดวกในการใช้งานและทำความสะอาด —
— มีสเกลบอกที่ 300 และ 450 ml. —
— สามารถชงได้ทั้งกาแฟและชา —

รายละเอียดสินค้า
– วัสดุชั้นนอกทำจากซิลิโคนที่ปลอดภัย เหมาะกับอุปกรณ์ทำอาหาร
– ชั้นในทำด้วย Borosilicate Glass แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้กับอุณหภูมิที่แตกต่างตั้งแต่ -30 ถึง 200 องศาเซลเซียส
– ตัวกรองทำจาก Stainless Steal ความละเอียดสูง 0.35 มิลลิเมตร ทำให้กรองได้ทั้งกาแฟและใบชา
– ปากรูปตัว V เทง่าย ไม่มีหก
– เนื้อนอกแบบสัมผัสผิวด้าน สวย เรียบ หรูหรา ไม่ติดรอยนิ้วมือ
– ความจุเต็มที่ 450 มิลลิลิตร
– น้ำหนัก 340 กรัม

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า