รายละเอียด

X Lite Coffee Suitcase
–เซ็ตที่รวมทุกอุปกรณ์สำหรับนักดริปกาแฟมือใหม่จนถึงมืออาชีพ–

ภายในชุดประกอบด้วย
1) Grinder Chestnut X-Lite
เครื่องบดกาแฟมือหมุนรุ่นใหม่จาก TIMEMORE
เฟืองบด S2C880 ขนาด 42 มม. ภายใต้คอนเซปต์ “spike first cut later” เช่นเดียวกับ Chestnut X
เฟืองบด แข็งและทนทานขึ้น ด้วยวัสดุ SUS880 high carbon stainless steel HRC 58-60.5
2) Glass Dripper 01 (Metal Holder)
ทำจาก Optical Glass มีความทนทานสูง
3) Server 360ml
ทำจาก Borosilicate Glass มีความทนทานสูง
4) Basic Scale Plus
เครื่องชั่งระบบดิจิตอล พร้อมจับเวลาในตัว
5) Electric Kettle 800 ml.
กาไฟฟ้าดริปกาแฟ ดีไซน์เรียบง่าย เรียบหรู
6) Glass cup x 4
แก้วดีไซน์เรียบหรู
7) Paper Filter 50pcs
ฟิลเตอร์กระดาษสำหรับดริปครั้งละ 1-2 แก้ว
8) Plastic Brush
ช่วยคุณทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณให้เหมือนใหม่
9) Suitcase

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า TIMEMORE Thailand
– บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีข้อผิดพลาดจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กาดริปไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องบดเมล็ดกาแฟ
– การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อเกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของการผลิต หรือการชำรุดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนในระหว่างอายุของประกัน
– การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานผิดวิธี อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก โดนของเหลว โดนของมีคม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ แมลง การซ่อม การดัดแปลง หรือการใช้งานในสภาพกระแสไฟฟ้าไม่ปกติ เป็นต้น
– สินค้าต้องมีสติกเกอร์รับประกัน กล่องสินค้าและใบเสร็จของทางบริษัทฯ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่าน้ัน
– กรณีสินค้าที่ได้รับ ชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า